İhracat Destekleri

Pazar Araştırması (Yurtdışı Seyahat) Desteği

Ülkelerin pazarlarına yönelik yapılacak ürün tanıtımı vb. firmalarla veya kurumlarla görüşmeler için ulaşım, konaklama harcamalarına destek verilir

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti

Ulaşım, konaklama ve araç kiralama masrafları

% 70

5.000 $ / Seyahat

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Kalite standartları ve insan sağlığına yönelik akredite kuruluşlardan alınacak belgelere yönelik giderler %50 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti

ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000, 27001, 50001)

% 50

250.000 $

CE İşareti

Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları

EK-5 Listesindeki Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler

Yurtdışı Fuar Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan desteklenen fuarlar listesinde yer alan yurtdışı fuar katılımlarınız desteklenir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı%

Destek Limiti**

Bakanlık tarafından ilan edilen Fuar Listesinde yazan yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedel

Desteğe esas tutar bazında*

Genel

71.000 TL

Sektörel

107.000 TL

Prestijli

360.000 TL

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Destekleri

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin desteklenmektedir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı%

Destek Limiti

Birim Kira

50

100.000 $/birim başına yıllık (mağaza ise)

120.000 $/birim başına yıllık (ofis/depo/showroom/reyon/ürün teşhir tarlası)

250.000 $/birim başına yıllık (yurtdışı ana sanayiye orijinal parça üreten şirketler/arasında organik bağ olan)

Tanıtım Faaliyetleri

60

150.000-250.000 $/ülke-yıl

Yurtdışı Marka Tescili

50

50.000 $/yıl