Yatırım Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi

Yapacağınız yatırımlarda, bölgesel olarak ayrılmış olmakla birlikte yatırımların toplam tutarına ve öncelikli yatırım konularına göre bazı muafiyetler sağlanmıştır.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

ü

ü

ü

ü

ü

Gümrük Vergisi Muafiyeti

ü

ü

ü

ü

ü

Vergi İndirimi

 

ü

ü

ü

ü

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

ü

ü

ü

ü

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

Sigorta Primi Desteği

 

ü

ü

ü

ü

Faiz Desteği

 

ü

ü

 

ü

Yatırım Yeri Tahsisi

 

ü

ü

ü

ü

KDV İadesi

 

 

 

 

ü

KOSGEB TEKNOYATIRIM- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknoyatırım programı ile Ar-Ge’si yapılmış ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesi için yapılacak yatırımlar desteklenmektedir. Hibe ve faizsiz kredi desteği olmak üzere toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti

Makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği*

%60 hibe

% 40 faizsiz kredi

 

Yazılım giderleri desteği

% 60 hibe

 

Personel gideri desteği (net ücret)

Lise ve öncesi: brüt asgari ücret x2

Lisans: brüt asgari ücret x3

Yüksek Lisans: brüt asgari ücret x4

Doktora: brüt asgari ücret x5

Eğitim ve danışmanlık desteği

Orta düşük veya düşük teknolojide: 30.000 TL

Orta yüksek veya yüksek teknolojide: 150.000 TL

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

Makine teçhizat için onaylanan desteğin %3’ünü geçemez.

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

TOPLAM 200.000 TL

Yurtiçi yazılı/görsel medya reklamları: 10.000 TL

Yurtdışı yazılı/görsel medya reklamları: 30.000 TL

Broşür/Katalog basımı: 20.000 TL

Yurtiçi e-ticaret: 10.000 TL

Yurtdışı e-ticaret: 30.000 TL

Yurtdışı fuar: 100.000 TL

Toplam:

Hibe ve/veya kredi toplam: 5.000.000 TL

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesidir.

Destek Kapsamı

 

Destek Oranı%

Destek Limiti

Makine-teçhizat desteği*

Makine-teçhizat-kalıp giderleri

Hibe: %70

Faizsiz Kredi: %30

 

Taşıma, montaj ve sigorta giderleri

Hibe: %70

Makine-teçhizat ve kalıp için onaylanan desteklemeye esas tutarın %1’ini geçemez.

Yazılım giderleri desteği

 

Personel gideri desteği (net ücret)

Lise ve öncesi: brüt asgari ücret x2

Lisans: brüt asgari ücret x3

Yüksek Lisans: brüt asgari ücret x4

Doktora: brüt asgari ücret x5

Bilgi transferi desteği

Makine-teçhizat için onaylanan desteklemeye esas tutarın %5’ini geçemez.

Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği

Makine-teçhizat için onaylanan desteklemeye esas tutarın %5’ini geçemez.

Hizmet alımı desteği

Eğitim ve Danışmanlık

100.000 TL

Tasarım

Makine-teçhizat için onaylanan desteklemeye esas tutarın %3’ünü geçemez.

Diğer hizmet alım giderleri

200.000 TL

Toplam:

Hibe ve/veya kredi toplam: 5.000.000 TL